Children Song- Chanda Hai Tu Mera Sooraj Hai Tu a hindi song for kids.